Екип

Директор

Дорина Желязкова

 

Заместник - директори

Анета Желязкова – учебна дейност

Ваня Зафирова – учебна дейност

Славка Славова -  административно-стопанска дейност

 

Педагогически съветник:

Димитър Димитров

 

Логопед:

Тоня Борисова

Ресурсни учители:

Живка Вълева

Светомира Кирилова

 

Преподаватели начален етап

 • Миглена Петрова –учител – 1а клас
 • Ивета Христова –учител – 1б клас
 • Дарина Петрова – старши учител –1в клас
 • Николета Миронова – старши учител – 1г клас
 • Боряна Петрова – старши учител – 1д клас
 • Невена Стефанова – старши учител – 2а клас
 • Мариана Стоянова – старши учител – 2б клас
 • Таня Гъркова – старши учител – 2в клас
 • Марияна Йорданова – старши учител – 2г клас
 • Силвия Дойчева – учител – 3а клас
 • Антоанета Николова – старши учител –32б клас
 • Лора Вълчева – старши учител – 3в клас
 • Донка Вълева – старши учител – 3г клас
 • Даниела Тодорова – старши учител – 4а клас
 • Галина Петкова – учител – 4б клас
 • Веселина Атанасова – старши учител – 4в клас
 • Невена Димитрова – старши учител – 4г клас
 • Таня Христова – старши учител, Английски език
 • Спаска Димчева – старши учител, Домашен бит и техника
 • Кристиян Митев – учител, Физическо възпитание и спорт
 • Славчо Добриков – старши учител, Физическо възпитание и спорт

 

Преподаватели прогимназиален етап

 • Маргарита Никова – старши учител, Български език и литература
 • Иванка Янчева – старши учител, Български език и литература
 • Анета Русинова – учител, Български език и литература
 • Мария Стоянова – старши учител, Английски език
 • Галина Жечева – старши учител, Английски език
 • Красимира Маркова – старши учител, Английски език
 • Георги Гочев – старши учител, Информационни технологии
 • Снежа Димитрова – старши учител, Математика
 • Райна Сталева – старши учител, Математика
 • Кръстина Борисова – старши учител, Математика и ИТ
 • Живко Желязков – старши учител, География и икономика
 • Христо Христов – старши учител, История и цивилизация
 • Гошо Бинев – старши учител, Физика, Човекът и природата
 • Славка Карабелова – старши учител, Биология, Химия
 • Лушка Тонева – учител, Музика
 • Мария Тодорова –учител, Изобразително изкуство
 • Александър Дафинов – учител, Физическо възпитание и спорт
 • Димо Динков – старши учител, Физическо възпитание и спорт
 • Владимира Самарджиева – старши учител, Технологии

Учител в група по целодневна организация

 • Нели Харлова – старши учител, Начален етап – 1а група
 • Атанаска Щерева – старши учител, Начален етап – 1б група
 • Диляна Георгиева – учител, Начален етап – 1в група
 • Недялка Делчева – старши учител, Начален етап – 1г група
 • Боряна Иванова – учител, Начален етап – 2а група
 • Катя Владинова – учител, Начален етап – 2б група
 • Емилия Апостолова – учител, Начален етап – 2в група
 • Желязка Вълкова – учител, Начален етап – 3а група
 • Тонка Чакова – старши учител, Начален етап – 3б група
 • Петя Миткова – старши учител, Начален етап – 4а група
 • Вероника Драганова – учител, Начален етап – 4б група
 • Таня Димитрова – старши учител, Прогимназиален етап – 5 група
 • Тинка Пейчева – старши учител, Прогимназиален етап – 6 група
 • Ралица Атанасова – учител, Прогимназиален етап – 7 група

Служители Администрация

 • Мария Стоянова – главен счетоводител
 • Антоанета Господинова – касиер-домакин
 • Милена Георгиева – Завеждащ административна служба
 • Венета Шаркова – Библиотекар

 снмка екип 2021

15.09.2011

 

 

 


Печат