Съобщение

За родителите на бъдещите първокласници
Уважаеми родители, от 20.06.2022 г., от 8:30 до 14:00 часа, от училище можете да получите служебна бележка, че детето ви е записано за първи път в първи клас, която ще послужи пред Дирекция “Социално подпомагане” за получаване на еднократна помощ.
(Удостоверението се издава на родител, който е подал пълния комплект от документи за записване)


Печат