Ежегодна награда „Алековец“

Наградата „Алековец“ се дава всяка година на най-изявения ученик от 7 клас, с решение на Педагогическия съвет.

Тази учебна година тя бе връчена на Георги Василев от 7 „г“ клас, който освен, че е отличник, е постигнал високи резултати в областните кръгове на олимпиади и е завоювал множество награди от състезания.

За своите постижения през всичките 7 години в училище, в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса му към развитието на училищната общност, на Патронния празник на ОУ „Алеко Константинов“, Георги получи от директора, г-жа Дорина Желязкова наградата „Алековец“.


Печат