Алековци - радиолюбители комуникират чрез сателит

В края на учебната година ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ работи със специалния опознавателен знак LZ1GLASS през геостационарния спътник QO-100. Учениците използваха собствена система за сателитна радиолюбителска комуникация. Осъществиха се 28 радио връзки с радиолюбители от 13 държави – Индия, Румъния, Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Англия, Полша, Финландия, Русия, Швейцария и България. Това е част от трансдисциплинарен проект свързващ няколко дисциплини: История, Астрономия, География, Електроника, Английски език, Информационни и комуникационни технологии. Така по интересен и забавен начин на учениците се представят наглед сложни теми от съвременния свят около нас, чрез конкретен проблем. В случая се демонстрира как може да се осъществи радиоконтакт през геостационарен спътник.

Опознавателния знак LZ1GLASS клубът ще използва през настоящата 2022 година във връзка с друг училищен проект. Той е част от инициативата на UNESCO за честване на Международната година на стъклото. Повече информация за клуба можете да намерите на tvschool.eu.

Кратко видео от началото на радио връзките: https://youtu.be/G5Fg0M4PyNI

 


Печат