Алековци с проект за Международна година на стъклото под егидата на Организацията на Обединените Нации

Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград стартира STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически инициативи. Дейностите по проекта са групирани в 4 направления. Първото е свързано със Стъклото в древността. Учениците ще направят исторически проучвания, ще съберат информация от музеи и ще изработят презентации и видео клипове. Второто направление е насочено към Стъклото и мястото му в  STEAM – технологично проучване, посещения във фирми, в чиято дейност се използва стъкло – фиброоптични системи, оптоелектроника, лазерна техника и др. Отново ще представят видяното и наученото в презентации и видео клипове. Третото направление – Стъклото и изкуството – е свързано с посещения в арт-работилници и художествени галерии. Естествено в него крайният продукт  ще е свързан с въображението и майсторството, тъй като участниците ще трябва да изработят тематични витражи и рекламни материали.  Популяризирането на проекта е поверено на ученическия HAM-радио клуб и телевизия. От няколко години в нашето училище е изграден радиоклуб LZ1KAK и във връзка с настоящия проект е взет специален повиквателен знак LZ1GLASS. Учениците ще изработят тематична QSL-картичка - витраж, която ще се изпраща на всички кореспонденти по света.

Инициативата е регистрирана в сайта на ООН – iyog2022.org и ще се отразява и в сайта на радио клуба - tvschool.eu.


Печат